Nemzeti Nőnevelés 1901. 22. évf., 6. füzet (június)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Szuppán Vilmos; Kintzler Árpádné; Sebestyénné Stetina Ilona; Vidéky Apollónia; H. E.
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1901. 22. évf., 6. füzet (június)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1901.

coverimage Nagy érdeklődéssel tanulmányoztam a franczia leányok idegen nyelvi dolgozatait és az idegen nyelvek tanításának módját és eredményét. Az ottani felsőbb leányiskolákban a tanulók szabad választás szerint csak egy idegen nyelvet tanulnak. Leginkább van elterjedve a német és az angol nyelv tanulása. 1895-ben 63 felsőbb leányiskolában 69 angol és 57 német nyelvtanítónő volt alkalmazva. Keleti Francziaországban a leányok inkább a német, nyugaton túlnyomóan az angol nyelvet választják, a melynek tanulása általában jobban van elterjedve, kétségtelenül azért is, mivel elsajátítása kevesebb nehézséggel jár. Az idegen nyelv tanulása már a lycée-hez vagy collège-hez csatolt előkészítő osztályokban kezdődik. A classe enfantine-ben (8—9 éveseknél) hetenkint 2 1/2 órát, a három classes préparatoire-ban (9—12 évesek) hetenkint és osztályonkint ugyanannyit, az öt classes secondaires-ben hetenkint és osztályonkint 3 órát fordítanak az idegen nyelv tanítására. A IY. és Y. osztályban a tanuló 2—2 órában mint fakultativ tárgyat még egy idegen nyelvet tanulhat. A kötelezett idegen nyelv tanítására 9 éven át mindössze 25 óra van felvéve, tehát jóval több, mint a mennyit mi a felsőbb leányiskolákban egy-egy idegen nyelvre fordítunk (németre 17, francziára 18 óra). Mindazonáltal az idegen nyelvek is, a hol a társadalmi viszonyok miatt az eredmény az egyik vagy a másik idegen nyelvből gyengébb, ebben a tekintetben mérkőzhetnek a franczia felsőbb leányiskolák nagy részével. A német nyelv tanításának eredményei a franczia leányiskolákban igen különbözők. Míg példáúl a toulous-i lycée-ben még a VI. osztályban, az úgynevezett Cours supplémentaire-ben is a német nyelvi dolgozatok kizárólagosan fordítások (Extrait de Marie Stuart, Heine le salut à la mer, Laboulaye és Villemain-böl németre ; Kückert, Heine, Wagner Lohengrinből, Lessing Dramaturgiájából francziára), addig a párisi Lycée Fénélonban az I. osztálytól kezdve szabad dolgozatokat is írnak és szépen kezelik Írásban a német nyelvet. Itten az V. osztály egyik növendéke «Wozu lernen wir Deutsch?» czimü dolgozatában a következő jellemző szavakat olvastam: «Endlich die Deutschen sind unsere Nachbarn und unsere Feinde, alle sprechen die französische Sprache, alle Franzosen wurden die deutsche Sprache sprechen sollen». Ez a rövid idézet egyben megmutatja, mennyire viszik a német nyelv tudását abban az iskolában, mely egyike a legkiválóbbaknak. Ugyanott egy másik szabad dolgozat : Des Sängers Fluch. Eine Erzählung nach dem Uhland'schen Gedicht. - Fordítottak Mignetből németre, továbbá Legouvé, Lewes, Turgenjeff, Heine, Schillertől vett német szövegeket francziára.tanításának eredményei tekintetében nem állunk a francziák mögött ; még azon állami felsőbb leányiskoláink
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék