Nemzeti Nőnevelés 1897. 18. évf., 8-9. füzet (október-november) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: György Aladár; Lázár Gyula ; Sulyok Ilda; Décsei Janka; F. Szántó Károly; Pentsy József
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1897. 18. évf., 8-9. füzet (október-november)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1897.

coverimage Dombtetőre száll a hadvezér, hogy kifürkészsze az igazságot, melyet a sebesültek jajja, a ropogás és a füst eltakartak; és a midőn a szenvedélyek vihara gyámoltalanná teszi a józan észt, a békü-lést kereső a bölcsészet magaslataihoz igyekszik feljutni, hogy felismerje annak a lázas hangulatnak lényegét, mely uralkodóvá tette a kedélyt s fenekestül felforgatta a megszokott csendes társas életet. Harcz zaja hangzik fel nálunk is a nőnevelés terén. Nem él a világban, ki nem hallja. A komoly pedagógus nézete másodrangú és habozó, a kulturpolitikust sem vezérli az ész, a fejlődés törvényeinek öntudatos alkalmazása: szenvedély az uralkodó hatalom, ez teremt meg rombol, az elmélet emberét sántikálva hagyva hátra, hogy paizsát utánna vigye. Ezer meg ezer szemérmes szegény leány néma jajja döntötte meg az egyetem kapuit, az élethalál küzdelem keservei késztették a szende nőt, hogy más nemzetek példáját utánozva elinduljon a szerencse felé vezető új és új tapostalan ösvényeken. És a mint nőtt a mozgalom, szaporodtak az úttörők, a meglevőhöz konokul ragaszkodó tömeg is gyengének találta immár hajdani fegyverét, az agy súlyát, a test gyengédségét, a századok tapasztalatait s eldobva mindezeket, a szenvedély fegyverét vette fel, hangosan s mind hangosabban kiabálva : «Ne romboljátok szét a családi boldogságot!» És a midőn felébredt a szenvedély, tehetetlenné lesz a józan ész. Ezerszer elmondottuk, hogy egyáltalán nem minden nőről van szó, hanem egyesekről, kik ma a társadalmi rend áldozatai, bebizonyítjuk, hogy magában hazánkban teljes egy millió nőnek lehetetlen a családi körben élni, hogy nincs természetes határ, melyet a nem alkotna az ész birodalmában. Hasztalan, mind hasztalan. A példák csak pillanatra hatnak, százszorosán megczáfolt érvek új életre kelnek, ha a vélemények küzdelmében a szenvedély lesz uralkodóvá. Csak az idő és az állandó siker meríti ki a szenvedélyt, de nem teljesen, a legyőzött ellenszenv zsarátnoka még utólag fellobban, mint azt a tanítónők és póstásnők ellen napjainkban itt-ott felmerülő támadások is mutatják.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék