Nemzeti Nőnevelés 1915. 36. évf. 1-2. füzet (január-február)

Szerkesztő: Vásony Lajos
További szerzők: Sebestyénné Stetina Ilona; Vásony Lajos; Fináczy Ernő [Felsővisói Fináczy Ernő] ; Berta Ilona; Prinz Gyula
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1915. 36. évf. 1-2. füzet (január-február)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1915.

coverimage Sebestyénné Stetina Ilona érdemekben gazdag szerkesztői működésének negyedszázados évfordulóján lemondott a Nemzeti Nőnevelés szerkesztőségéről. Az Erzsébet-Nőiskola áll. polgári iskolai tanítónőképző intézet tanári testülete — e folyóirat kiadótulajdonosa — Sebestyénné Stetina Ilona megbecsülhetetlen érdemeit jegyzőkönyvében megörökítette, az egy emberöltőn át végzett fáradságos, önzetlen és eredményes működéséért köszönetét és háláját fejezte ki. A tanári testület a Nemzeti Nőnevelés szerkesztésével engem bízott meg. Elfogódva teszem meg az első lépést. Nem vagyok sokkal idősebb e folyóiratnál. Kezembe veszem a folyóirat első köteteit. Arra gondolok, hogy amikor még mint kis gyerek tudatlanul, gondtalanul játszottam, akkor a Nemzeti Nőnevelés már az ország első és egyetlen pedagógiai lapja volt. Lapozgatok . . , kiváló nevek, magvas értekezések . . . mennyi kincs ... bisz ezeket újra ki kellene adni, mert ki olvassa a 35—20—10 év előtt megjelent cikkeket? Merhetem-e vállalni ennek a nagymultú folyóiratnak a vezetését én, a szűk körben ismert, természettudományokkal foglalkozó tanár? Merem vállalni, mert lelkem még tele van ideálizmussal, lelkesedéssel. Merem vállalni, mert tudom, hogy mindenkinek a lelkében megvannak ugyanezek az érzések, lehet, hogy elrejtve, szunnyadó, de életerős állapotban s kikutathatok, fölébreszthetők, sőt gyümölcsöztethetők. Merem vállalni, mert nem állok egyedül, mellettem áll a régi szerkesztő s Berta Ilona vezetésével az Erzsébet-Nőiskola egész tanári testülete. A Nemzeti Nőnevelés- programmja a régi. Harmincöt éven át megmaradt a magyar nőnevelés szolgálatában s meg fog maradni ezután is. A programm rövid összefoglalása : nemzeti szellemű nőnevelés, a tanítónők érdekeinek támogatása, az Erzsébet Nőiskola volt növendékeinek összetartása, ismeretterjesztés, tanácsadás. Célunk a nőnevelés minden fokán, minden ágában a nemzeti irányt erősíteni. Örömmel látjuk a mai komoly időben a nemzeti érzés megújhodását s büszkén valljuk, hogy a közelmúlt, nemzeti érzésben megfogyatkozott, külföldieskedő időben mindig a nemzeti irány mellett küzdöttünk. A mai események nekünk adtak igazat. A mai történelmi idők hatására még fokozottabb buzgalommal terjesztjük a lángoló hazaszeretetet. A Nemzeti Nőnevelés az iskolai tanítás és nevelés összes kérdéseivel foglalkozik. A tudományos pedagógia terén itthon vagy külföldön megindult mozgalmakat és célszerű újításokat (módszer, tanterv, iskolapolitika terén) figyelemmel kíséri és ismerteti. Kiterjeszkedik a kis gyermekek nevelésére, lelki életük fejlesztésére és irányítására, a serdülő leányok házi nevelésére, az iskoláztatás utáni továbbképzésre, az egyes életpályákra való kiképzésre, a pályaválasztásra stb.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék