Nemzeti Nőnevelés 1901. 22. évf., 5. füzet (melléklet)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1901. 22. évf., 5. füzet (melléklet)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1901.

coverimage A Franklin Társulat kiadásában megjelent és ministerileg engedélyezett tankönyvek Polgári fiúiskolák, polgári és felső leányiskolák, tanitóképezdék és felső kereskedelmi iskolák számára. Szives figyelembe. A fönt fel sorolt iskolák számára, kiadásunkban megjelent tankönyvek teljes jegyzékét adjuk e füzetben. Sokkal ismertebb — semhogy utalnunk kellene rá — intézetünk ama törekvése, hogy tankönyvkiadvány óink necsak színvonalon álló tartalom, de külső csín és a kiállítás díszessége által is első helyen álljanak. Az ifjúsági könyvtáraknak való és a vizsgái jutalomkönyvek gyanánt alkalmas müveknek jegyzéke külön kapható. Ez magában foglalja a tanári könyvtáraknak való műveltet is, s bárkinek kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. Természetes, hogy tankönyvkiadványainknál mindazokat a kedvezményeket, melyeket más kiadó ezégek felajánlanak, mi is készséggel megadjuk. A felsorolt minist erileg engedélyezett tankönyvek bárineluikéből küldünk megismerés ezéljélből ingyen és bérmentve a t. Utazgató vagy szaktanár uraknak tiszteletnél dánv ok at. ha bennünket ez-iránt levelező lapon felszólítanak.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék