Nemzeti Nőnevelés 1912. 33. évf. 1-2. füzet (január-február) corvina logo

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Perczelné Kozma Flóra; Sebestyénné Stetina Ilona; Berta Ilona; Székely György; Rosenberg Auguszta; Dienesné dr. Geiger Valéria; Martos Ágostné; Beller Ilona; Pittoni Bianka; Binder Laura
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1912. 33. évf. 1-2. füzet (január-február)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1912.

coverimage Midőn folyóiratunk harmincharmadik évfolyamának első füzetét olvasóinknak és munkatársainknak bizalommal és szeretettel megküldjük, a köszönet igaz érzése fakad szivünkben. Hogy a nőnevelés és nőkérdés iránt érdeklődőknek a hazai és külföldi mozgalmakról tájékozást nyújthattunk; hogy a nőnevelés munkásai között három évtizeden át kapcsolatot tarthattunk fenn és egy táborba csoportosíthattuk a nőnevelés nemzeti szellemben való fejlesztésének barátait; s hogy folyóiratunkkal hosszú időn át híven szolgálhattuk a magyar nőnevelés érdekeit: azt azoknak az olvasóinknak ós munkatársainknak köszönhetjük, kik önzetlen támogatásukkal harminckét éven át híven kitartottak mellettünk és azoknak, akik azóta csatlakozva hozzánk bizalmukkal ós szeretetükkel segítettek, biztattak és bátorították bennünket. Hála illeti őket részünkről ós köszönet! Az a remény, hogy velünk maradnak, velünk dolgoznak jövőre is, felemel, ha erőnk fogyatékosságára gondolunk és bátorít, ha a mult veszteségein bánkódva csüggedés szállja meg a lelkünket. Hogy folyóiratunkat ma újult reménnyel és fokozott bizalommal bocsátjuk útjára, azt olvasóink ós munkatársaink támogatásába vetett reményünkön kívül annak az örvendetes ténynek köszönhetjük, hogy azt a kapcsot, mely Berta Ilonát folyóiratunk régi, hűséges munkatársát, szerkesztőségünkhöz fűzte, szorosabbá, szilárdabbá tenni sikerült. Bízva-bízunk abban, hogy folyóiratunk az ő közreműkődésevel az eddiginél nagyobb mértékben felelhet meg a hozzáfűzött várakozásnak s maga elé tűzött feladatait sikeresebben oldhatja meg. Hálásan köszönjük Berta Ilonának különösen azt, hogy folyóiratunkhoz való szoros csatlakozását a címlapon is kifejezésre juttatni engedte s ezzel lehetővé tette a szerkesztőnek azt, hogy helyén maradjon akkor is, mikor neki a gondviselés kifürkészhetetlen intézkedései következtében az Erzsébet Nőiskola kötelékéből ki kell válnia. Folyóiratunknak, mely jövőben is a régi lelkesedéssel kívánja szolgálni a magyar nőnevelés-ügyét, új korszaka nyílik meg a mai füzettel. Kérve-kérjük ezért folyóiratunk régi barátait, hogy folyóiratunkat jövőben is szeretettel támogassák és terjesszék. Mert nőnevelés-ügyünknek igazán hasznára csak úgy válhatunk, művelt, munkás és magyar női nemzedék felnevelésére csak úgy egyesíthetjük a nőnevelés munkásait: ha sikerül eszméinket, törekvéseinket minél szélesebb körökben foganatossá tenni.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék