Nemzeti Nőnevelés 1919. 40. évf. 1-10. füzet (január-december)

Szerkesztő: Vásony Lajos
További szerzők: Berecz Sándor; Berta Ilona; Bittenbinder Miklós
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1919. 40. évf. 1-10. füzet (január-december)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: A VI. ker. Állami Tanítónőképzőintézet tanári testülete, Budapest, 1919.

coverimage A «Nemzeti Nőnevelés» a jelen füzettel fennállásának 40. évébe lép. A programm, melyet a «Nemzeti Nőnevelés» megalapítói 1880-ban megalapítottak, lényegében ma is az, ami negyven évvel ezelőtt volt. Ma is az a célunk, hogy feljegyezzük s ezzel a jövőnek biztosítsuk a nőnevelés történetére fontos eseményeket, hogy megbeszéljük a nőnevelés terén felmerülő: eszméket, hogy tájékoztassuk olvasóinkat a nőkéidés állapotáról, ami különösen ma kétszeresen fontos, hogy összekötő’ kapcsul szolgáljunk a nőneveléssel foglalkozók között. E programm megvalósításán fáradoztak híven és kitartással mindazok, akik dolgozataikkal lapunkat célunk elérésében támogatták. Csendes és zajtalan volt e munkálkodás, mely sokak elismerését kiérdemelte és még több jó barátot szerzett lapunknak a tanítással foglalkozók körében. Sajnos azonban, még mindig nincsenek ezek annyian, amennyien lehetnének. Pedig a mi erőnk csak minél nagyobb olvasóközönségben gyökeredzik. Különösen ma, midőn a lap kiállítási költségei szertelenül megnövekedtek s ezzel nincs arányban a mi olvasóközönségünknek megnövekedése. Anyagi támogatás nélkül lehetetlen megvalósítani ideális céljainkat. Minél többek szellemi és anyagi támogatására vagyunk utalva, mind több és több jó barátra van szükségünk, akik lapunk terjesztése által annak fennmaradására az anyagi eszközöket szolgáltatják és szellemi munkásságuk által azt tartalmasabbá és értékesebbé segítenek tenni.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nőnevelés, Leánynevelés, Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Folyóirat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék