Nemzeti Nőnevelés 1906. 27. évf., 9-10. füzet (november-december)

Szerkesztő: Sebestyénné Stetina Ilona
További szerzők: Tolnai Vilmos; Ranschburg Pál; Schmidt Mariska; Lersch Ernő; Koncsek Lajos; Komáry Erzsébet
Cím: Nemzeti Nőnevelés 1906. 27. évf., 9-10. füzet (november-december)
Alcím: Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és általában nőneveléssel foglalkozók számára
Megjelenési adatok: Az Erzsébet-Nőiskola Tanári testülete, Budapest, 1906.

coverimage Néhány évvel ezelőtt műcsarnokunkban egy szobormű volt, látható, mely olyan eltörölhetetlenül vésődött emlékezetembe, hogy még most is lelki szemem előtt áll, még most is azt a mély megindulást kelti bennem, mint akkor, mikor először megpillantottam. Kápolnaszerű mennyezet alatt, melynek párkányán tövises füzér fut végig, űl isteni fönségében Mária, Magyarország nagyasszonya; jobbra-balra tőle azok, kiket a magyar századok óta szentjeinek nevez : Szent István, aki nemzetünket európaivá tette s evvel megmentette az elpusztulástól; mögötte Szent Gellért, aki vértanúhalállal pecsételte meg isteni munkálkodását; a másik oldalon, vállal magasb a többinél, Szent László, a keresztény középkor legnagyobb magyar lovagja és Szent Imre, a két istennek áldozó és véreskezű Géza fejedelem unokája, akitől a szeretet vallásának buzgalma fosztotta meg az atyát, a királyt és a nemzetet. Közvetlenül a Mária trónusa előtt áll az Árpád-ház két nőszentje : Boldog Margit, a királyi szűz, az önfeláldozás példaképe és Szent Erzsébet, a szegényeknek jóságos pártfogója. Máriának és a szenteknek tekintete a trónus előtti lépcsőre irányul, hol egy királynői alak áll; mozdulata mutatja, hogy fölfelé való haladtában megállóit és visszafelé fordulva az előtte térdelő angyalnak adja át a töviskoronát, melyet fejéről levett volt. Mária üdvözlő kézmozdulattal fogadja, Boldog Margit liliomot nyújt feléje, Szent Erzsébet pedig rózsáiból vesz, hogy az érkezőnek adja. Az a fönséges alak Erzsébet királynő, kinek arcán a szenvedés kifejezése, a megdicsőülés magasztos derűjévé válik ; ő az, kit a magyar szentek társaságukba fogadnak.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak:
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

A sorozat kötetei

Tartalomjegyzék